برداشت سنگ مثانه در سگ+فیلم

برداشت سنگ مثانه در سگ+فیلم سیستم ادراری شامل کلیه ها ، حالبها ، مثانه و مجرای ادرار است . عضو اصلی در این مجموعه کلیه ها هستند که میزان آب و مواد معدنی بدن را در حال تعادل نگه می دارند و با دفع مواد زائد در برقراری تعادل محیط داخلی بدن کمک می نماید […]

 
Pathology of Pet and Aviary Bird+pdf

Pathology of Pet and Aviary Bird Description Pathology of Pet and Aviary Birds, Second Edition provides a comprehensive reference to the gross and histologic features of diseases seen in pet and aviary birds, with more than 850 images depicting disease lesions.  Provides a complete resource for identifying both common and not-so-common diseases in a wide […]

 
اصلاح و آرایش پت شما در محل

اصلاح و آرایش پت شما در محل به صورت حرفه ای با متد روز اروپا جهت رزرو وقت پیام بگذارید.  ??????.????????✂✂✂??☝☝ انجام این کار در مورد سگ های بزرگ و نگهبان لزومی نداشته و انجام نمی شود. در مورد سگ های موبلند، کوتاه کردن موها بخصوص در فصول گرم می تواند مفید باشد. در مواردی […]