همایش ها و کنفرانس های دامپزشکی +زمانبندی

تقویم برگزاری همایش ها و کنفرانس های دامپزشکی و محیط زیست بخشی که هم اکنون در آن قرار دارید ، بخش ویژه سایت های وت با موضوع اطلاع رسانی دقیق در مورد کنگره ها و همایش های مرتبط با رشته هایدامپزشکی و علوم حیوانات در ایران می باشد. در این بخش سعی خواهیم داشت که […]

 
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین/دامپزشکی و علوم دامی مهر ۱۳۹۵

در این کنفرانس متخصصین دامپزشکی و علوم دامی با ارائه آخرین اطلاعات و یافته پژوهشی خود، در تنویر مسیر تحقیقات آینده رشته های دامپزشکی و علوم دامی و تبیین شیوه های کارآمد تبادل نظرخواهند کرد. از تمامی اساتید محترم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان عزیز دعوت می شود تا با شرکت در این […]