همایش ها و کنفرانس های دامپزشکی +زمانبندی

تقویم برگزاری همایش ها و کنفرانس های دامپزشکی و محیط زیست بخشی که هم اکنون در آن قرار دارید ، بخش ویژه سایت های وت با موضوع اطلاع رسانی دقیق در مورد کنگره ها و همایش های مرتبط با رشته هایدامپزشکی و علوم حیوانات در ایران می باشد. در این بخش سعی خواهیم داشت که […]