جزوه بیماری طیور +pdf

جزوه بیماری طیور +pdf دانلود جزوه بیماری های طیور  هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته دامپزشکی با بیماری های شایع در صنعت طیور می باشد. بیماری کلی باسیلوز یکی از بیماری های شایع در صنعت طیور است عامل بیماری یک باکتری منفی میله ای متحرک فاقد اسپور باسیلی شکل هوازی اختیاری می باشد […]