اصلاح و آرایش پت شما در محل

اصلاح و آرایش پت شما در محل به صورت حرفه ای با متد روز اروپا جهت رزرو وقت پیام بگذارید.  ??????.????????✂✂✂??☝☝ انجام این کار در مورد سگ های بزرگ و نگهبان لزومی نداشته و انجام نمی شود. در مورد سگ های موبلند، کوتاه کردن موها بخصوص در فصول گرم می تواند مفید باشد. در مواردی […]