آموزش تربیت سگ

آموزش تربیت سگ : سگ از سن شش ماهگی داخل دوره جوانی توام با بی ادبی و خشونت می شود و از همین موقع است که سگ را باید برای تربیت به مدرسه فرستاد و یا شخصا او را تعلیم داد زیرا در این سن دیگر سگ دوره بچگی خود را پشت سرگذاشته و بایستی […]